×   ورود/ثبت نام   صفحه اصلی   لیست مراکز   نقشه مراکز   باشگاه مربیان   مناقصات   رویدادهای ورزشی   خروج

مزایده عمومی بهره برداری از مجموعه ورزشی برادران دستجردی

آگهی تجدید مزایده عمومی شماره 12-98

سازمان ورزش شهرداری تهران در نظر دارد بهره برداری از مجموعه ورزشی خود به شرح ذیل را براساس ضوابط شهرداری تهران از طریق مزایده عمومی به صورت اجاره دو (2) ساله واگذار نماید .

لذار از اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط ، جهت شرکت در این مزایده دعوت بعمل می آید .

ورزش مارکت

  • (1398/11/27)
  • 601

افزودن نظر

با ارسال نظر 5 امتیاز باشگاه مشتریان بگیرید.

جستجو کنید:

آخرین مزایده و مناقصه: