×   ورود/ثبت نام   صفحه اصلی   لیست مراکز   نقشه مراکز   باشگاه مربیان   مناقصات   رویدادهای ورزشی   خروج

فراخوان مزایده حق بهره برداری مجموعه آموزشی، فرهنگی و ورزشی

آگهی فراخوان مزایده

 حق بهره برداری مجموعه آموزشی، فرهنگی و ورزشی شهید گرکانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال 1399-1398

وزارت امور اقتصادی و دارایی در نظر دارد حق بهره برداری مجموعه آموزشی، فرهنگی و ورزشی شهید گرکانی خود را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط به مدت یکسال واگذار نماید.

 متقاضیان می توانند همه روزه از تاریخ 1398.08.04 لغایت 98.08.11 جهت دریافت مدارک شرکت در مزایده اقدام نمایند

شرکت کنندگان در مزایده می توانند اطلاعات کامل مزایده را از طریق سایت  HTTP://IETS.MPORG.IR - WWW.MEFA.GOV.IR به صورت رایگان دریافت نمایند

یا جهت دریافت اطلاعات بیشتر با اداره کل امور اداری و پشتیبانی - امور قراردادها به شماره تلفن 39903444-021 یا 39902965-021 تماس حاصل نمایند

*کارفرما: وزارت امور اقتصادی و داریی

*موضوع مزایده: حق بهره برداری مجموعه آموزشی، فرهنگی و ورزشی شهید گرکانی

*مبلغ تضمین شرکت در مزایده: 1.500.000.000 ریال

*مدت قرارداد و استان محل اجرا: 12 ماه، استان تهران شهر تهران

*زمان دریافت اسناد از 98.08.04 لغایت 98.08.11

*مهلت تحویل اسناد : تا ساعت 15:45 روز چهارشنبه مورخ 98.08.22

*زمان بازگشایی پاکات:روز شنبه ساعت 9 مورخ 98.08.25

ورزش مارکت

  • (1398/08/13)
  • 561

افزودن نظر

با ارسال نظر 5 امتیاز باشگاه مشتریان بگیرید.

جستجو کنید:

آخرین مزایده و مناقصه: